Bestyrelse
Claus Norlyk
Præsentation
Formand for klubbens bestyrelse
Se hele beskrivelsen
Finn Gløersen
Præsentation
Medlem af bestyrelsen
Træner for svømmere på klubbens konkurrencehold
Se hele beskrivelsen
Jane Gaedt
Præsentation
Ansvars område: 
 
                                 Tilmelding vedr. stævner 
Se hele beskrivelsen
Mikkel Jakob Carlsen
Præsentation
Medlem af bestyrelsen
Se hele beskrivelsen
Peter Tygesen
Præsentation
Kasser i bestyrelsen
Se hele beskrivelsen