Svømmeskolen

Mål og idegrundlag

Sikre klubbens svømmere en effektiv og professionel svømmeuddannelse.

Give svømmerne mulighed for at avancere til nye hold og nyt svømmeundervisningsniveau senest efter hvert svømmeår.

Give svømmerne en tryg og sikker instruktion.

Danne grundlag for et godt klubsammenhold således at svømmeuddannelse, god motion, kammeratskab samt konkurrence kan trives i god forening.

Uddanne hjælpeinstruktører og instruktører til at blive endnu bedre og dermed få mulighed for større ansvar.

Give instruktører et uddannelsesgrundlag og erfaring der til enhver tid kan bruges på andre arbejdspladser.

Sikre, at der til klubben altid er tilknyttet de rigtige instruktører og i det rette antal.

Altid have reserveinstruktører parat il at indtræde i tilfælde af instruktørfrafald.

Ansvar og kompetence

Ansvar

Uddanne og instruere svømmerene i overensstemmelse med svømmeskolens retningslinjer.

Sikre den fornødne ro og tryghed for alle svømmere under undervisningen.

Samarbejde med øvrige instruktører/hjælpere fra andre undervisningshold med henblik på at flytte svømmere dynamisk efter behov og evner og dermed sikre at svømmerne altid er på rette undervisningshold.

Sikre den fornødne sikkerhed under undervisningen.

Etablere en god og samarbejdende kontakt til unge svømmeres forældre.

Kompetence

En svømmer kan fjernes fra et hold eller svømmeklubben i tilfælde hvor denne udgør en væsentlig gene for undervisningen og sikkerheden på svømmeholdet.